Hänvisningar

Copyright © All Rights Reserved

Psykolog S. Hindström

Leg. psykolog

.

 

 

Hänvisningar

 

Jag arbetar i Göteborg med omnejd. Här finns länkar till psykologer med liknande arbetssätt runt om i Sverige:

 

Psykolog Bo Hejlskov Elvén är leg. psykolog och jobbar med föredrag och rådgivning kring hantering av problemskapande beteende utifrån låg-affektiva metoder.

 

Psykolog Annica Kosner i Kalmar. Utredningar och handledning kring problemskapande beteende. Annica föreläser även om låg-affektivt bemötande och etik.

 

Psykolog Tina Emet, Orsa. Handledning i låg-affektivt bemötande, kring np samt utredningar.

Psykolog Maria Bühler, Kogito, Stockholm. Utredningar och handledning, primärt med fokus på barn.

 

Psykolog Barry Karlsson i Uppsala. Utredning och handledning, särskilt fokus på LSS.

 

Psykolog Christian Bergbom i Linköping. Handledning med fokus på autism och låg-affektivt bemötande.

 

Psykolog Axel Havelius och socionom Mahina Havelius, Malmö. Handledning i låg-affektiv metod.

 

Psykolog Terese Österholm, Värnamo. Handledning i låg-affektivt bemötande till föräldrar, skola och LSS.

 

Psykologerna Erik Rova och Anton Sjögren, Pedagogik Psykolog, Umeå. Utbildning och handledning kring problembeteende och om skolan.

 

Psykolog Helene Skoglund i Norrköping. Handledning och utbildning kring problemskapande beteende och lågaffektivt bemötande.

 

Psykologerna David Edfelt och Gunilla Carlsson Kendall. Handledning och utbildning kring barn med np, särskilt kompetens kring förskolan och skolan.

 

 

 

Om du söker efter andra insatser går det att leta på:

 

 

www.psykologiguiden.se