Om mig

Copyright © All Rights Reserved

Psykolog S. Hindström

Leg. psykolog

.

 

 

Jag har flerårig erfarenhet av barn och ungdomspsykiatrisk arbete inom både öppenvård och akutpsykiatrisk slutenvård. Innan psykologutbildningen arbetade jag bland annat länge som behandlingsassistent på ungdomsboende. För närvarande genomför jag specialistutbildning med inriktning kliniskt arbete med barn och ungdomar.

 

Under åren i BUP har jag lärt mig hur viktigt och svårt, bemötande och förhållningsätt är i alla insatser och situationer. Det är något jag känner starkt för och vill ägna mig helhjärtat åt. Därför har jag startat denna firma.

 

Jag har bred erfarenhet av handledning och konsulation till personal inom vård och omsorg. Jag har även arbetat med metodutveckling samt implementering.

 

Min specialkompetens är bemötande, behandling och utredning av ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, emotionell instabilitet och traumatisering.

 

Jag har stor erfarenhet av av både enskilt och familjeterapeutiskt arbete med människor med nämnda utmaningar.

 

Jag har kompetens i följande behandlingsformer:

 

EMDR som är en terapeutisk behandling av traumatisering.

 

IPT som är en terapeutisk behandling av depression.

 

ABFT som är en familjeterapeutisk behandlingsform vid bland annat depression och suicidalitet.

 

DBT dialektisk beteendeterapi en behandlingsform vid bland annat emotionell instabilitet

 

Jag ingår i ett nationell nätverk med psykologer som arbetar med lågaffektivt bemötande. Det startades 2011 av Bo Hejlskov Elvén.

 

Jag är medlem i svenska psykologförbundet samt psykologföretagarna.